درباره پمپ صنعتی

امروزه سيستم هاي وكيوم يا خلاء در صنايع مختلف كاربرد زياد ي پيد ا كرد ه است . صنايع مواد غذايي، ضدعفوني محصولات كشاورزي، توليد مواد شيميايي، تعمير سيستم هاي سرد كننده، تعويض روغن اتومبيل، بازرسي جوش، ساخت بدنه يخچال، توليد ديسك هاي فشرده كامپيوتري، ساخت كامپوزيت ها، تحقيقات علوم پايه و … با وكيوم سر و كار دارد. شايد شما هم جزو آن دسته از افرادي باشيد كه براي ساخت دستگاه خود، نياز به يك منبع خلاء داريد و در تصميم گيري براي خريد پمپ وكيوم مناسب از ميان انواع پمپ ها دچار سردرگمي شده ايد يا ممكن است براي تجهيزات آزمايشگاهي خود، نياز به وسيله اندازه گيري و كنترل خلاء داريد. در اين صورت مكان درستي را براي يافتن راه حل انتخاب كرده ايد.